Sıhhi Tesisat

Sıhhi Tesisat 

 


Yapılarda ihtiyacı olan mahallere kullanım suyunun temiz olarak ulaştırılıp, kirli suyun dışarı atılmasını sağlayan, yağmur sularını tahliye eden sistemlerin ve altyapı tesisatının projelendirilmesi ve uygulamasını yapıyoruz. 


​​​​​​​